ДЕЙСТВУЕМ С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
logo
...
АО “Киевский завод “Радар”
Подробнее...
...
РДГ-50, 80 (Н, В)
Регулятор предназначен для снижения входного среднего давления газа на низкое в одноступенчатых системах среднего давления, автоматического поддержания выходного давления газа на заданном уровне при изменении входного давления и расхода газа, автомат
Подробнее...
...
СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Подробнее...
ОСОБИСТІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» щодо побудови антикорупційної інфраструктури
1. Створити нову культуру доброчесності державного сектору українського оборонно-промислового комплексу, яка ґрунтується на таких ключових пунктах: - несприйняття будь-яких проявів корупції на будь-яких ланках; - вільне висловлювання думок і довіра; - проактивність і прагнення до постійного вдосконалення; - сталий розвиток і вмотивованість; - уміння брати на себе відповідальність, визнавати та виправляти помилки; - невідворотність справедливого покарання за корупційні вчинки; - захист викривачів корупції; - відсутність дискримінації за будь-якими ознаками; - керівник будь-якого рівня має бути прикладом доброчесності та залучення до культури несприйняття корупції; 2. Забезпечити реалізацію короткострокової Стратегії запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023-2024 роки, розробку довгострокової антикорупційної Стратегії та її впровадження. 3. Сприяти запровадженню у діяльність Товариства шести принципів запобігання корупції: зваженість процедур, залученість працівників на всіх рівнях, оцінка ризиків, належна обачність у роботі, комунікації, моніторинг і перегляд. 4. Побудувати періодичну (квартал-півріччя-рік) прозору та зрозумілу звітність з реалізації антикорупційних програм і проєктів перед громадським суспільством, органами державної влади та недержавними організаціями. Керуватися при цьому правилами режиму збереження інформації, яка становить державну таємницю. 5. Побудувати регулярну, прозору та ефективну взаємодію з державними та недержавними установами, які мають на меті запобігання та протидію корупційним ризикам, діям та явищам. Підвищити ефективність співпраці з НАТО для розвитку й вдосконалення антикорупційних програм та інструментів, зокрема системи комплаєнсу. 6. Забезпечити побудову антикорупційної інфраструктури та створення культури доброчесності всіма необхідними ресурсами: матеріально-технічними, технологічними, науковими тощо. Герман Сметанін Генеральний директор АТ «Українська оборонна промисловість»